Bitcoin zorgt niet alleen voor beter geld, maar laat mensen ook nadenken over wat geld eigenlijk is

Bitcoin breekt voor het eerst de monopolie op geld van de overheid

Bitcoin is de eerste valuta die echt door heeft kunnen breken ondanks het monopolie van overheden om geld te creëren. Iedere poging om met de overheden te concurreren is tot nu toe doormiddel van geweld neergeslagen. E-gold bijvoorbeeld, een digitale valuta gebackt bij echt goud werd door de overheid gesloten toen het te populair werd.

wat is geld
Wat is geld en waar komt het vandaan?

Dit was mogelijk omdat het een gecentraliseerde currency was en de oprichters gearresteerd konden worden en de servers neergehaald. Omdat Bitcoin gedecentraliseerd is, is er geen punt om aan te vallen en is het onmogelijk voor de overheid om het te stoppen.

Omdat overheden eeuwen lang in een monopolie positie waren om geld te creëren is het systeem inefficient en corrupt geworden. Doordat Bitcoin nu eindelijk de keus geeft om beter geld te gebruiken komen mensen er langzaam achter dat ze niet eens weten wat geld is en waar het vandaan komt. Is dat niet vreemd dat we niet eens weten wat iets is dat zo ons leven bepaald?

Wat is geld en waar komt het vandaan?
Controle over geld geeft controle over de bevolking
Gebruik van fiat geld word met geweld afgedwongen
Overheden en banken spelen een spel waar ze zelf de regels maken
Bitcoin scheid geld en staat en lost al deze problemen op
Wanneer dit systeem crashed zal bitcoin waarschijnlijk de schuld krijgen
Wat is hyperbitcoinization?

Wat is geld en waar komt het vandaan?

In het begin handelde mensen door goederen en diensten te ruilen, dit wordt ruilhandel genoemd. Het nadeel hiervan was dat je een handelspartner moest vinden die iets kwijt wil wat jij wil hebben en dat diegene wil hebben wat jij kwijt moet. Bovendien was het vaak niet mogelijk om een ruil te maken waarbij de waarde van de overdracht precies uit komt. Wanneer bijvoorbeeld 10 schapen 3 koeien waard zijn, hoe koop je dan 1 koe met schapen?

Hoe is geld ontstaan?

Om dit probleem op te lossen werden schaarse voorwerpen zoals stenen, schelpen en later edelmetalen gebruikt om de waarde van goederen en diensten te vertegenwoordigen. Je kon je goederen en diensten verkopen tegen een bepaald aantal van deze voorwerpen en hier later voor kopen wat je wil. Dit zorgt ervoor dat je meer mogelijke handelspartners kreeg, waarde precies af kon rekenen en kon gaan sparen (later iets kopen voor de waarde waarvoor je iets verkocht had).

Edelmetalen zoals goud en zilver werden populair en hier werden later munten uit geslagen. De waarde van deze munten waren precies gelijk aan het gewicht in goud of zilver. Omdat de aanvoer van goud en zilver beperkt is bleven deze munten schaars en dus waardevast.

Hoe zijn bankbiljetten ontstaan?

Omdat edelmetalen in grote hoeveelheden niet makkelijk te vervoeren zijn konden ze in banken worden opgeslagen. Wanneer je goud of zilver naar de bank bracht kreeg je een certificaat waarmee je het recht had je goud of zilver weer te claimen. Deze certificaten werden verhandelbaar en zo was ons papier geld geboren.

Hoewel papier geld een goed systeem was werd hier wel de situatie gecreëerd waar je voor het eerst in de geschiedenis een 3e partij moest vertrouwen. Het gebeurde namelijk dat sommige banken meer certificaten gingen schrijven dan dat ze goud in hun kluis hadden. Wanneer veel mensen tegelijk hun goud komen claimen kan het niet geleverd worden. Tegenwoordig loop je dit risico met alle financiële producten.

Het einde van de goud standaard

Dit relatief goede systeem bleef intact. Voor elke dollar in omloop was er voor een dollar goud beschikbaar. Dit veranderde in 1971 toen de dollar van de goudstandaard af werd gehaald en een dollar dus alleen nog maar op het vertrouwen in de Amerikaanse overheid gebaseerd was en onbeperkt bij geprint kon worden!

Het resultaat van geld printen

Het geld in de economie vertegenwoordigd de waarde van het totaal van de goederen en diensten op de markt. Wanneer er 10 koeien beschikbaar zijn en er is 100 dollar in omloop zal de markt uiteindelijk bepalen dat de koeien 10 dollar per stuk kosten. Wanneer er 10 dollar wordt bijgedrukt kosten de koeien ineens 11 dollar.

Degene die het geld heeft bijgedrukt kan nu bijna een koe extra kopen en alle anderen krijgen minder voor hun geld. Dit is de reden dat geld door iets schaars gebackt moet worden. Het begrenst de mogelijkheid om meer te creëren uit niets en dus het geld van anderen aan waarde te laten verliezen.

Wat doet inflatie precies?

Het ontwaarden van geld door bij te drukken veroorzaakt inflatie. Economen vertellen elkaar en de bevolking dat 2% inflatie gezond is, maar gezond voor wie? 2 % lijkt niet veel maar Albert Einstein noemde het effect van rente over rente het 8e wereldwonder. In 20 jaar ben je ongeveer een 3e van je waarde kwijt en de dollar heeft in 100 jaar zelfs 96 % van zijn waarde verloren! Dit verdwijnt in de zakken van de overheid en centrale bank.

Daarbij wordt de inflatie bepaald aan de hand van een bepaalde samenstelling van producten en diensten. Deze samenstelling is natuurlijk niet op iedereen van toepassing, dus er is een grote kans dat je zelfs meer dan 2% aan inflatie kwijt bent.

Geld printen liep na 2008 uit de hand

Vanaf 2008 is het bijdrukken echt uit de hand gelopen en gaat de grafiek van geldverruiming zelfs exponentieel. Dit in combinatie met de historisch lage rente betekent dat je spaargeld in no-time verdampt zonder dat je het uitgeeft!

Op een of andere manier weten de instanties de inflatie cijfers in de boeken nog redelijk normaal te houden, maar gezien de hoeveelheid geld dat er bijgedrukt wordt is het met zekerheid te zeggen dat hier manipulatie plaatsvind. Wanneer deze manipulatie niet meer in stand te houden is zal hyperinflatie het gevolg zijn.

Daar kwam nog eens fractional reserve banking bovenop

Ook de individuele banken hebben een manier gevonden zichzelf te verrijken ten koste van de rest van de bevolking. Door meer geld uit te lenen dan dat ze in kas hebben door deposits van de klanten kunnen ze extra rente ontvangen over geld dat er niet is. Dit wordt fractional reserve banking genoemd en is legaal maar ieder wel denkend mens zou dit als diefstal moeten zien want:

1: Het geld in de economie vertegenwoordigd het totaal van de producten en diensten. Door fractional reserve banking ontstaat er meer geld (er is meer uitgeleend dan dat er echt geld is) waardoor een product of dienst meer eenheden geld vertegenwoordigd oftewel duurder wordt. Er wordt dus waarde van iedereen die geld bezit afgepakt en de bank krijgt gratis extra geld.

2: In tijden van financiële onzekerheid kan het zijn dat een groot deel van de bevolking ineens cash komt claimen. Wanneer er meer cash geclaimd wordt dan het bedrag dat de bank in kas heeft kan de bank het niet meer betalen en zijn de klanten hun geld kwijt of moet de belasting betaler ervoor opdraaien. (De EU heeft trouwens zelfs een wet gemaakt om bank runs te voorkomen. De overheid steunt deze diefstal dus!)

Controle over geld geeft controle over de bevolking

De monopolie over het creëren van geld wordt niet alleen door de overheden en banken gebruikt om zichzelf te verrijken, maar ook om de bevolking te controleren.

Mensen kunnen politiek gestuurd worden door ze financieel te straffen
Omdat het meeste geld tegenwoordig digitaal is kunnen banken heel gemakkelijk rekeningen veranderen of bevriezen. Zo kunnen ze bevoordeeld de rekeningen van politieke tegenstanders bevriezen of transacties blokkeren. Denk bijvoorbeeld aan Wikileaks dat in 2010 Bitcoin is gaan accepteren voor donaties omdat alle andere betaalmiddelen werden afgesneden.

Landen kunnen financieel gestraft worden

Ook kan de VS op deze manier bepaalde landen van de wereldeconomie afsnijden omdat de dollar de reserve currency is. Handel kan platgelegd worden door transacties te blokkeren of rekeningen te bevriezen. Omdat alle grondstoffen in dollars betaald worden kan Amerika een land totaal plat leggen!

Iedereen lijkt het eens te zijn met de sancties tegen Rusland, maar heb je er wel eens over nagedacht dat hierdoor onschuldige burgers sterven door honger omdat ze hun handel kwijt zijn en uitkeringen daar niet bestaan? Waarom vind iedereen bombardementen waar mensen direct sterven wel erg en sancties waar mensen indirect sterven niet?

Landen kunnen arm gehouden worden

Het is voor de rijken van belang bepaalde landen arm te houden omdat daar goedkoop geproduceerd kan worden en het gemakkelijker is om in een arm land de grondstoffen te roven.

Ten eerste hebben de Amerikanen in deze landen een hefboom op de waarde dat ze kunnen onttrekken via inflatie. Omdat deze landen voor de import en export hun currency in dollars moeten wisselen en hiervoor de vraag naar dollars vergroten waardoor er nog meer bijgedrukt kan worden zonder de dollar te ontwaarden.

De economie in deze landen moet dus eerst tegen de inflatie van de dollar ingroeien en daarnaast nog eens tegen de ontwaarding van hun eigen currency omdat er continu gedumpt wordt om dollars te kopen. Dit komt er dus op neer dat de waarde van de eerste paar procent groei direct naar Amerika toe gaat! De American Dream is word dus betaald met hongersnood van de rest van de wereld!

Ook bedrijven als Western Union en Moneygram werken eraan mee om de armen arm te houden. Hoe armer een land is hoe hoger de fees om geld te versturen en de fees zijn al hoog! De bankiers pakken hier dus gigantische bedragen van arme mensen die keihard werken in het buitenland, alleen om een paar getallen in een computer te veranderen!

Mensen kunnen dom gehouden worden

Door via inflatie langzaam de levensstandaard omlaag te brengen komt een steeds groter deel van de bevolking in de situatie dat ze full time werken en net genoeg verdienen om rond te komen. Deze groeiende groep heeft geen tijd en geld om te reizen, bepaalde zaken te onderzoeken of financiële intelligentie te ontwikkelen.

Op deze manier is het voor de overheid super gemakkelijk om deze mensen te laten doen wat ze willen, omdat ze geen tijd hebben om informatie van de overheid op waarheid te beoordelen of te reizen en te zien wat er echt in de wereld speelt. Bovendien zullen deze mensen nog meer afhankelijk worden van de overheid en voor een nog grotere overheid stemmen.

Gebruik van fiat geld word met geweld afgedwongen

Er zijn al meerdere pogingen geweest om met de overheid te concurreren op het gebied van geldvoorziening, maar altijd zijn de oprichters gearresteerd en is het project gesloten. Ook worden mensen gedwongen om in ieder geval een deel van hun waarde in fiat geld te houden omdat hiermee belasting betaald moet worden en wanneer je dit niet doet wordt er geweld tegen je gebruikt (opsluiting).

Je bent dus eigenlijk gedwongen om dit inefficiënte, corrupte en immorele geld te gebruiken om geweld tegen je te voorkomen. Hierdoor behouden de overheden en banken hun monopolie positie en is er geen enkele reden voor ze om een goede service te verlenen of moraal beleid te voeren.

Overheden en banken spelen een spel waar ze zelf de regels maken

Vanaf het moment dat geld van schaarse goederen in papier veranderde werden de spelregels niet meer bepaald door de wetten van de natuur, maar door de bankiers en overheden. Vanaf nu waren personen in staat vast te stellen waar bepaalde grenzen gesteld werden en dit waren ook nog eens dezelfde personen die erop vooruit gingen door deze grenzen te verleggen.

Er is een situatie ontstaan als bij een spel waar een van de spelende partijen de spelregels mag bepalen. In de eerste jaren bleven de regels redelijk, maar nadat in 2008 bewezen is dat je ongestraft gigantische misstappen kon begaan en een ongezonde economie gewoon weer op kon pompen door simpelweg de geldprinter wat op te voeren liep het uit de hand.

Bitcoin scheid geld en staat en lost al deze problemen op

Bitcoin is gedecentraliseerd dus niemand bezit het of heeft er macht over. Hierdoor is het onmogelijk om bij te drukken, rekeningen te bevriezen, transacties te blokkeren of mensen uit te knijpen. Alle hierboven beschreven problemen zullen in een bitcoin economie onmiddellijk verdwijnen alsof we weer over gaan op goud en zilver munten.

Ook zullen mensen om bitcoin te begrijpen eerst moeten begrijpen wat geld is en waar het vandaan komt. Dit zal ervoor zorgen dat ze inzien dat ze al meer dan 100 jaar door de grootste scam in de menselijke geschiedenis uitgeknepen worden. Wanneer genoeg mensen eindelijk wakker schrikken zullen mensen goed geld boven slecht geld verkiezen en is hyperbitcoinizatie een feit.

Wanneer dit systeem crashed zal bitcoin waarschijnlijk de schuld krijgen

Over meer dan honderd jaar is het financiële systeem langzaam veranderd in een crimineel en inefficient systeem dat de basis legt voor oorlog en armoede overal ter wereld. Het heeft zover kunnen komen omdat het gebruik van dit systeem met geweld is afgedwongen en het systeem dus nooit een goed product heeft hoeven leveren om gebruikt te worden.

Doordat fiat geld door niks anders dan vertrouwen gebackt wordt en het vertrouwen steeds meer afbrokkelt omdat meer en meer onderdelen van het systeem falen stevenen we zonder bitcoin ook op een zware financiële depressie die uiteindelijk tot het einde van het huidige systeem leid af.

Bitcoin zal hoogstens het proces versnellen omdat er nu concurrentie is en er dus eindelijk een nooduitgang beschikbaar is. De media zal het omdraaien en bitcoin de schuld geven wanneer dit zieke systeem eindelijk uit elkaar valt. Toch zullen ze hyperbitcoinizatie niet kunnen voorkomen omdat bitcoin in deze situatie de enige optie is!