Hyperbitcoinizatie

Wat is hyperbitcoinizatie?

Hyperbitcoinization of hyperbitcoinizatie is een term gebruikt voor een mogelijke situatie waar fiat valuta’s ten gevolge van hyperinflatie ten ondergaan en Bitcoin het overneemt als dominante valuta. De waarde van fiat valuta’s is gebackt bij niks anders dan vertrouwen in de overheid en gezien de explosieve groei van schulden gecombineerd met roekeloos beleid van centrale banken wereldwijd zou dit vertrouwen wel eens kunnen breken.

hyperbitcoinization
Hyperbitcoinization

Hyperbitcoinizatie is dan een waarschijnlijke uitkomst waarbij mensen een goede currency zullen verkiezen over een slechte en Bitcoin de fiat currencies zal verdringen. Hyperbitcoinizatie kan in een bepaald land plaatsvinden, maar het kan zich ook als een wereldwijd fenomeen presenteren.

 


De weg naar hyperbitcoinizatie
Het doel van geld in een economie
De markt zal een nieuw systeem vinden
Is hyperbitcoinizatie mogelijk?
Wat zijn de gevolgen van hyperbitcoinizatie?
Bereid je voor op hyperbitcoinizatie
Zo sla je bitcoins super veilig op
Koop bitcoins

De weg naar hyperbitcoinizatie

Hyperbitcoinizatie is vooral mogelijk door het falen van het huidige systeem, de sterke opkomst van Bitcoin is een trigger en geen oorzaak.

Het gaat niet goed met fiat valuta’s

De meeste fiat currencies zijn de laatste jaren instabiel en verliezen snel aan waarde. De huidige economie is gebaseerd op schuld en met het devalueren van de valuta worden gelijk de schulden gedevalueerd en ontstaat er ook nog eens nieuw geld om te investeren.

hyperinflatie
Hyperinflatie ligt op de loer

Het nadeel hiervan is dat het spaargeld van degenen die deze valuta bezitten steeds minder waard wordt Dit beekent dat men voor een bepaald bedrag steeds minder goederen en diensten kan kopen. Dit zorgt ervoor dat de bevolking van het betreffende land het financieel steeds minder goed heeft.

Voorheen kon je een dollar biljet altijd bij de bank inwisselen voor de hoeveelheid goud dat het biljet representeert. In 1971 werd dit opgeheven en werd ons papier geld niet meer gebackt bij goud, maar alleen nog door vertrouwen in de overheid. Goud is beperkt te delven, dus de mogelijke creatie van nieuwe biljetten was in de tijd van de goudstandaard ook beperkt.

Na 1971 was dit niet meer het geval en konden centrale banken ongelimiteerd geld bijdrukken. Het bijdrukken van geld heeft de fancy naam monetaire verruiming of quantitive easing gekregen, maar het betekent niets anders dan het afpakken van waarde van spaarders door de centrale bank. Een minder fancy woord zou counterfeiting kunnen zijn.

Sinds 2008 is de perfecte basis voor hyperbitcoinizatie gelegd

Normaal gezien gaan in een financieel crisis alle inefficiënte bedrijven ten onder en worden de bedrijven die overleven gedwongen hun bedrijfsmodel te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat een gezonde en duurzame groei weer mogelijk is en dat de economie in de jaren erna weer zal bloeien.

Echter in de crisis van 2008 is dit proces onderbroken. Ongezonde bedrijven werden in leven gehouden door er geld in te pompen. Dit geld was gedeeltelijk afkomstig van de belasting betaler en voor een deel verkregen door uit het niets bij te drukken.

Door dit beleid zijn niet alleen de ongezonde bedrijven in stand gehouden (die in een vrije economie ten onder hadden moeten gaan), maar is ook een signaal naar het bedrijfsleven en het bankwezen afgegeven dat slecht beleid wel eens beloond zou kunnen worden.

Omdat de fundamentele problemen in de economie niet opgelost waren wou de economie niet groeien en werd er gratis geld in de economie gepompt om dit toch te bereiken. Vanaf dit moment liep het bijdrukken van geld uit de hand en liep de geldhoeveelheid exponentieel op. De schulden groeide in hetzelfde tempo. De economie was dus alleen opgepompt met gratis geld en schuld.

De echte economie en de financiële markten zijn niet meer in lijn

In de periode erna begon de financiële wereld af te wijken van de echte economie. Beurzen stonden hoger dan ooit en financiële cijfers waren geweldig, terwijl er nog veel armoede onder de normale man was en prijzen van commoties lager dan ooit waren. Dit wijst erop dat de financiële markten onnatuurlijk zijn opgeblazen terwijl de echte economie nog niet in orde is.

Op dit moment is er waarschijnlijk geen weg meer terug. Wanneer er wordt gestopt met monetaire verruiming zullen de beurzen waarschijnlijk crashen, omdat de economie dit gratis geld ondertussen nodig heeft om onder de schuldenlast te blijven functioneren. Wanneer de centrale banken dit beleid doorzetten zal het vermogen van de burger op termijn vernietigd worden door inflatie. Beide gevallen zullen waarschijnlijk een slechte afloop hebben:

Hyperbitcoinizatie door een beurscrash

Deze stieren markt is de een na langste ooit en een groot deel van de waarde van de beurzen is opgebouwd uit gratis geld en schuld. Dit maakt het waarschijnlijk dat de impact van de volgende crash (die volgens de cyclus elk moment kan komen) gigantisch zal zijn.

Bovendien hebben de centrale banken al hun munitie al verspilt. De rente is namelijk al bijna nul. Ook zijn bijna alle overheden blut omdat ze in 2008 gigantisch veel uitgegeven hebben aan bail outs en investeringen om de economie weer aan de praat te krijgen.

Waarschijnlijk is het nog meer geld printen de enige oplossing. Dit zal een hogere inflatie tot gevolg hebben. Nu zijn we in de situatie terecht gekomen waar alle assets snel minder waard worden door de beurscrash en tegelijk ook het geld zijn waarde verliest.

Vooral Bitcoin, maar ook goud en zilver zullen hier niet onder lijden, omdat het niet gecorreleerde assets zijn en dus als enige goed zullen presteren. Mensen die hun geld en beleggingen in waarde zien dalen hebben dus maar een oplossing: Bitcoin

Omdat mensen hun fiat valuta dumpen om Bitcoin te kopen zal de waarde van fiat nog sneller zakken en het effect van het bijdrukken groter worden. Hierdoor gaat inflatie over in hyperinflatie, waardoor Bitcoin de enige manier is om je spaargeld in stand te houden of zaken te kunnen blijven doen.

Onafhankelijke hyperbitcoinizatie

Wanneer de monetaire verruiming doorgaat en zich geen beurscrash voordoet zal er steeds meer bijgedrukt moeten worden om de markten op deze hoge stand te houden. Dit zal voor steeds meer inflatie zorgen. Uiteindelijk is het niet meer in de hand te houden en gaan mensen het duidelijk merken.

Uiteindelijk zullen steeds meer mensen doorhebben dat Bitcoin een perfecte oplossing is om hun vermogen in stand te houden. Doordat er steeds meer mensen overstappen zal de ontwaarding van fiat en tegelijk de prijstoename van Bitcoin steeds sneller gaan. Wanneer op gegeven moment het kantelpunt is bereikt zal in de fiat valuta hyper inflatie ontstaan en zal een race ontstaan om bitcoin te bemachtigen tegen de dan nog relatief lage prijs. Hyperbitcoinisation is een feit.

Het doel van geld in een economie

Geld in een economie heeft in principe geen waarde in zich zelf, maar vertegenwoordigd waarde. Daarom draagt het bijdrukken van extra geld niet bij aan reële economische groei, maar is het eigenlijk alleen een herverdeling van vermogen. Geld is dus eigenlijk een soort manager van de economie en geen brandstof.

Wanneer hyperinflatie zich voordoet zijn alle factoren zoals arbeid, grondstoffen en machines die waarde hebben nog steeds aanwezig, maar mist een goed management systeem. Omdat geld niet meer bruikbaar is kunnen bedrijven niet meer handelen en consumenten niets meer kopen.

De markt zal een nieuw systeem vinden

Het management systeem ligt dus plat, maar het land, de mankracht, de computers, de voertuigen, de wegen en andere infrastructuur zijn er nog gewoon. Iedereen zal dus als een gek op zoek gaan naar een systeem om alles weer te kunnen laten draaien.

De enige of beste manier om nog handel te kunnen drijven en je gezin van voedsel te voorzien zal dan zijn door Bitcoin te gaan gebruiken. Wanneer een winkel Bitcoin gaat accepteren kunnen Bitcoin bezitters (die waarschijnlijk ook nog eens veel te besteden hebben) de producten kopen.

Nu heeft de eigenaar van de winkel ook Bitcoin in zijn bezit en kan hij op zoek gaan naar een leverancier die het ook accepteert. Zo zal in no time een ware Bitcoin economie ontstaan waardoor het geheel weer op gang komt, omdat mensen beseffen dat dit de enige manier is om weer zaken te doen.

Is hyperbitcoinizatie mogelijk?

Het hyperbitcoinization verhaal lijkt heel onwaarschijnlijk maar in landen als Zimbabwe en Venezuela is het al aan de gang. Waarschijnlijk zal het met 3e wereld landen beginnen waarna het verspreid naar de landen waar het wat beter voor elkaar is.

hyperbitcoinizatie
Hyperbitcoinizatie, kan Bitcoin de Dollar vervangen?

Met Bitcoin is monetaire verruiming en fraude niet mogelijk, dus wanneer een land als Zimbabwe eenmaal door het hele hyperbitcoinization proces heen is zou het wel eens gigantisch op kunnen bloeien omdat alle rotte factoren er in het proces uit gezuiverd zijn.

Wanneer andere landen volgen zal dit de Bitcoin prijs verhogen en het vertrouwen in fiat valuta’s verminderen. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waardoor andere currencies steeds makkelijker ten prooi vallen aan hyperbitcoinization.

Helemaal de US Dollar is in gevaar, omdat die in deze landen naast de locale currency veel gebruikt wordt en mensen daar dan dus geen Dollars meer nodig hebben. Hierdoor neemt de vraag af en wordt de totale pool Dollars kleiner, waardoor het bijdrukken meer effect heeft en hyperinflatie kan ontstaan. Wanneer de Dollar ten prooi valt aan hyperbitcoinizatie zullen andere valuta direct volgen omdat de Dollar de wereld reserve currency is.

Wat zijn de gevolgen van hyperbitcoinizatie?

De gevolgen van hyperbitcoinizatie zullen op korte termijn niet leuk zijn. Mensen zullen hun baan, spaargeld en pensioen verliezen en bedrijven zullen ten onder gaan. De overheid zal niet in kunnen grijpen omdat de schulden al zo hoog. Ook kan alles stil komen te liggen en kan het goed zijn dat er zelfs even geen boodschappen, brandstof of andere goederen te verkrijgen zijn.

Wanneer de fiat currency eenmaal vervangen word door Bitcoin komt alles weer op gang en zullen de eersten de nieuwe rijken zijn en de laatsten de nieuwe armen (dit zorgt ervoor dat het proces heel snel kan verlopen). De Bitcoin prijs zal namelijk door het dak gaan en bijna alle andere assets zullen zo goed als verdampen.

Bijna alle huizen zullen door de bank geclaimd worden, omdat er nog een schuld op staat die niet meer betaald kan worden en de overheid zal iedereen tot op het bot plukken door belastingen te verhogen om aan hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Hierna zal een periode van wederopbouw plaatsvinden die heel snel zal verlopen omdat er nu een totaal vrije en super efficiënte economie is ontstaan en alle fraude en manipulatie van het oude systeem is verdwenen. Ook zal het veel eerlijker zijn omdat iedereen toegang tot de Bitcoin economie heeft, want het Bitcoin netwerk maakt geen onderscheid in afkomst, leeftijd of nationaliteit.

Bereid je voor op hyperbitcoinizatie

Wanneer je verwacht dat hyperbitcoinization plaats gaat vinden is het vrij goed mogelijk om je voor te bereiden. Dit kan je doen door jezelf bepaalde kennis eigen te maken en je vermogen goed weg te zetten. Dit zijn de stappen die je kan ondernemen:

Leer wat Bitcoin is en hoe je het gebruikt

Je vermogen kan afgepakt worden maar kennis pakt niemand je af! In geval van hyperbitcoinisation zal kennis over Bitcoin super waardevol worden omdat de vraag het aanbod sterk zal overtreffen. Wanneer je goed begrijpt hoe bitcoin werkt zullen er veel kansen voor je klaarliggen om diensten aan anderen te verkopen.

Bovendien kost het best wat tijd om te leren hoe je bitcoins goed op kan slaan en daarom kan er wat tijd overheen gaan tussen het moment dat je wil kopen en wanneer je daadwerkelijk koopt. Hyperbitcoinizatie zal waarschijnlijk een snel proces zijn, dus het is goed als je alvast een wallet klaar hebt zodat je direct kan kopen wanneer je denkt dat het verstandig is.

Investeer in Bitcoin en sla het veilig op

Wanneer je spaargeld of bepaalde assets hebt en je denkt dat hyperbitcoinizatie kan voorkomen is het verstandig een deel in Bitcoin te houden. Bitcoin zal namelijk immuun zijn voor inflatie en kan niet geconfiskeerd worden. Zorg wel dat je de bitcoins veilig op slaat!

Begrijp ‘Austrian economics’

Wanneer de fiat valuta ten onder is gegaan zal waarschijnlijk een hele vrije economie onstaan, omdat overheden en banken veel macht hebben verloren of zelfs helemaal zijn verdwenen. Het huidige falende systeem is gebaseerd op ‘Keynsian economics’ wat het tegenovergestelde is van Austrian economics. Kennis van Austrian economics is gebaseerd op vrije economie en kan je dus veel inzicht geven in geval van hyperbitcoinization en je de goede keuzes laten maken!

Hyperbitcoinizatie
5 (100%) 37 votes